Olen työterveyslaitoksen valtuuttama putoamissuojainten määräaikaistarkastaja:

Toimiakseen oikein putoamissuojainten on oltava toimintakunnossa. Ne on tarkastettava määräajoin työteveyslaitoksen valtuuttaman henkilön toimesta. Työterveyslaitoksen järjestämä koulutus antaa tarvittavat tiedot tarkastajalle, jotta putoamissuojaimet voidaan todeta turvallisiksi.

Työnantaja vastaa että työntekijällä on turvalliseen toimimiseen vaadittavat suojaimet. Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia selvittävä harmonisoitu standardi SFS-EN 365 määrittelee, että suojaimen valmistajan valtuuttaman pätevän henkilön on vähintään kerran vuodessa tarkastettava järjestelmä tai sen osa ja milloin valmistaja pitää tarpeellisena, huollettava se. Tästä on oltava ohjeet putoamissuojainten käyttöohjeessa.

Tarkastuksessa varmistan välineiden toimintakunnon ja turvallisuuden.

Asiakkaalle tehdään jokaisesta tarkastetusta putoamissuojaimesta tarkastusraportti.

Asian eteneminen: ota yhteyttä -> sovitaan tapaaminen -> tarjouksen teko -> tarjouksen hyväksyntä -> työn suoritus -> lasku.

Ota yhteyttä!